Wykonamy Twoje aplikacje
Projekt z Procodit.com
  • Komunikacja każdy projekt ma dedykowanego Project Manager. PM odpowiada za emaile, chaty, telekonferencje, spotkania.
  • Śledzenie postępu spotkania statusowe, demo i stały dostęp do środowiska testowego.
  • Cele biznesowe Naszym celem jest zrozumieć cel biznesowy naszego klienta i dostarczyć oprogramowanie, które pozwoli go osiągnąć.
  • Prawa własności Podpisujemy umowy NDA i przekazujemy prawa własności kodu. Rozumiemy konieczność zachowania know-how naszego klienta.
Nasi klienci