Aukcje wewnętrzne ver 1.2

Aplikacja umożliwia prowadzenie sprzedaży na rzecz pracowników firmyFunkcje aplikacji

Aukcje typu Licytacja i Kup teraz

Aukcja typu Kup teraz to oszczędność czasu. Licytacja to możliwość uzyskania wysokiej ceny. Oferty licytujących pozostają anonimowe.

Aukcje prywatne - możliwość pierwokupu

System umożliwia stworzenie prywatnej aukcji. Wystarczy przy tworzeniu wskazać konkretnego użytkownika. Użytkownik otrzyma powiadomienie emailowe o ofercie zakupu. Na portalu będzie się mógł z nią zapoznać i odrzucić lub zaakceptować.

Notyfikacje email

System powiadamia użytkownika o istotnych zdarzeniach. Powoduje to większe poczucie kontroli oraz zaangażowanie użytkowników. Użytkownik otrzyma wiadomość email w sytuacjach:

  • Otrzymanie prywatnej aukcji
  • Wygranie licytacji
  • Zakup na aukcji Kup teraz
  • Przebicie oferty

Zarządzanie aukcjami

System umożliwia wygodne kontrolowanie cyklu życia aukcji

  • Wystawianie aukcji z przyszłą datą (np. aktywne od poniedziałku)
  • Kopiowanie aukcji - umożliwia masowe wystawianie
  • Zakończenie aukcji przed terminem
  • Szablony aukcji
  • Edycja aktywnych aukcji

Konfiguracja i ustawienia

System umożliwia dostosowanie systemu do własnych potrzeb poprzez udostępnianie wielu opcji konfiguracji.

Nowoczesna technologia i integracja

System integruje się z systemem Active Directory. Użytkownicy nie muszą się rejestrować bowiem wykorzystywane są ich konta domenowe. System został napisany z wykorzystaniem sprawdzonych i wspieranych przez Microsoft technologii. System jest wykonany w .NET 4.0, do działania może korzystać z darmowej bazy danych SQL Server Express.