Tworzenie oprogramowania

E-commerce

Tworzymy aplikacje e-commerce z funkcjonalnością transakcyjną.

Część klienta umożliwia wykonanie zakupów i bezpiecznych płatności. Panel administracji umożliwia obsługę zamówień.

Kiedy to wymagane system zostanie zintegrowany z Państwa systemem magazynowym lub funkcjonalność taka zostanie zintegrowana z Państwa aplikacją.

Oprogramowanie dla firm

Zaprojektujemy i zbudujemy aplikację, które będzie stworzona na potrzeby Państwa firmy.

Budujemy systemy w architekturze SOA. Stworzymy nowe i zintegrujemy się z usługiami z Państwa istniejącego ekosystemu.

Technologie

WEB

 • HTML5, CSS, Responsive Web Design
 • Photoshop
 • Twitter Bootstrap, SASS, Compass
 • JavaScript, jQuery, jQuery UI and plugins
 • JSON and XML
 • JavaScript animations with GSAP
 • Nowoczesne efekty - parallax, dynamic scroll

.NET

 • C# and .net framework 4.0+
 • ASP.NET MVC 4+, IIS 7+ and MS SQL Server 2005+.
 • ORMs: Entity Framework or nHibernate
 • Message Buses: NServiceBus or Mass Transit
 • IoC Containers - Windsor, AutoFac
 • WCF Services

JAVA

 • JAVA 1.7+, JAVA EE
 • Spring, Spring MVC, Play Framework
 • MySQL, Postgresql
 • REST, JAX-WS, JAX-RS
 • Concurrency frameworks: akka
 • RabbitMQ